Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2014

sophisticatedLife
21:48
odzywaj się codziennie, albo nie odezwij się już nigdy.
Reposted fromawaken awaken viaironicznemarzenia ironicznemarzenia

January 16 2014

sophisticatedLife
22:02
sophisticatedLife
21:42
3059 2674
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaucieknijmi ucieknijmi
sophisticatedLife
21:38
9629 a271 500
Reposted fromazalia azalia viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
21:37
I okazuje się, że nikt nas nie okłamał, tylko my zbyt dużo sobie wyobrażaliśmy.
Reposted frommikey mikey viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
21:35
6845 ded6 500
Audrey Hepburn <3
Reposted fromlittle little viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
21:34
8622 5387
Reposted fromqueenie-eye queenie-eye viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
20:51

Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś? Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.

Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vianotforgetme notforgetme
sophisticatedLife
19:54
Reposted fromMoonTide MoonTide viazyta zyta

December 12 2013

22:52
*-*
Reposted fromweheartit weheartit viaucieknijmi ucieknijmi
sophisticatedLife
22:49
Boje się, że przestanie się o mnie starać. Że zrezygnuje, bo tak trudno mnie zrozumieć, bo jestem taka uparta i taka trudna
Reposted fromcasas casas viamolotovcocktail molotovcocktail
sophisticatedLife
22:46

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu.

— M. Hłasko
sophisticatedLife
22:45
6577 6dd4 500
 Kroniki Myśli cz.II Loki , Listy to W... list 52 pisany 11.12.13 ... Wstawiony tego samego dnia ... W odpowiedzi na pytanie facebook'a "O czym teraz myślisz?"
Reposted fromlokidied111 lokidied111 viadupacycki dupacycki
sophisticatedLife
22:40

December 08 2013

sophisticatedLife
15:50
6047 14fc
Reposted fromadia adia viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
15:49
6941 4116
im so sorry. miss you.
Reposted fromchained chained viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
15:48
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
15:48
3012 dbba
Reposted fromfeels feels viamalinowowa malinowowa
sophisticatedLife
15:43
Znajdź faceta, który nazwie Cię piękną kobietą, a nie fajną dupą, który zadzwoni kiedy się rozłączysz. Poczekaj na mężczyznę, który będzie Cię całował w czoło, pokazując jak bardzo Cię kocha, który będzie uwielbiał Cię w dresie, czy w piżamie, który będzie dumnie trzymał Cię za rękę przy swoich znajomych, który będzie mówił Ci, ze pięknie wyglądasz bez makijażu i ułożonych włosów. Poczekaj na mężczyznę, który przy swoich kumplach nazwie Cię 'Tą jedyną'.
Reposted fromcasas casas viafremde fremde
sophisticatedLife
15:41
3108 67ed
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viafremde fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl